Product Tag - Giấy note

 • Giấy note dạ quang 5 màu | VPP Hữu PhátGiấy note dạ quang 5 màu | VPP Hữu Phát

  Giấy note dạ quang 3×3 STICKNOTE

  • Gồm nhiều tờ trong 1 xấp có thể tháo dán và gỡ ra dễ dàng nhờ lớp keo mỏng.
  • Tiện lợi cho việc mang theo mọi lúc mọi nơi.
  • Giúp các bạn quản lý, tổ chức kế hoạch trong thời gian dài hạn, Ngay cả trong những lúc bận rộn nhất bạn cũng có thể ghi chú một cách dễ dàng.
  • Quy cách: 100 tờ/xấp gồm 4 màu.
  • Kích thước: 3x3inch (76x76mm).

  Chi tiết vui lòng liên hệ:

   

  02963 555 999

   

  02963 855 869

   

  0919 469 209

 • Giấy note dạ quang 3x3 4 màu | VPP Hữu Phát

  Giấy note dạ quang 3×3 TGA

  • Gồm nhiều tờ trong 1 xấp có thể tháo dán và gỡ ra dễ dàng nhờ lớp keo mỏng.
  • Tiện lợi cho việc mang theo mọi lúc mọi nơi.
  • Giúp các bạn quản lý, tổ chức kế hoạch trong thời gian dài hạn, Ngay cả trong những lúc bận rộn nhất bạn cũng có thể ghi chú một cách dễ dàng.
  • Quy cách: 100 tờ/màu x4 màu dạ quang.

  Chi tiết vui lòng liên hệ:

   

  02963 555 999

   

  02963 855 869

   

  0919 469 209

 • Giấy note dạ quang 3x4 4 màu | VPP Hữu PhátGiấy note dạ quang Pronoti 3x2 | VPP Hữu Phát

  Giấy note dạ quang Pronoti

  • Gồm nhiều tờ trong 1 xấp có thể tháo dán và gỡ ra dễ dàng nhờ lớp keo mỏng.
  • Tiện lợi cho việc mang theo mọi lúc mọi nơi.
  • Ngay cả trong những lúc bận rộn nhất bạn cũng có thể ghi chú một cách dễ dàng.
  • Quy cách: 90 tờ / xấp / 1 màu dạ quang.

  Kích thước:

                   – 3×2 inch (76x51mm).

                   – 3×3 inch (76x76mm).

                   – 3×4 inch (76x102mm).

   

  Chi tiết vui lòng liên hệ:

   

  02963 555 999

   

  02963 855 869

   

  0919 469 209

 • Note nhựa mũi tên Please Sign | VPP Hữu Phát

  Giấy note mũi tên Please SIGN (Pronoti)

  • Gồm nhiều tờ trong 1 xấp có thể tháo dán và gỡ ra dễ dàng nhờ lớp keo mỏng.
  • Tiện lợi cho việc mang theo mọi lúc mọi nơi.
  • Ngay cả trong những lúc bận rộn nhất bạn cũng có thể ghi chú một cách dễ dàng.
  • Quy cách: 20 tờ/màu x5 màu dạ quang.

   

  Chi tiết vui lòng liên hệ:

   

  02963 555 999

   

  02963 855 869

   

  0919 469 209

 • Note nhựa mũi tên 5 màu Pronoti | VPP Hữu PhátNote nhựa mũi tên 5 màu Pronoti | VPP Hữu Phát

  Giấy note mũi tên Pronoti

  • Gồm nhiều tờ trong 1 xấp có thể tháo dán và gỡ ra dễ dàng nhờ lớp keo mỏng.
  • Tiện lợi cho việc mang theo mọi lúc mọi nơi.
  • Ngay cả trong những lúc bận rộn nhất bạn cũng có thể ghi chú một cách dễ dàng.
  • Quy cách: 20 tờ/màu x5 màu dạ quang.

   

  Chi tiết vui lòng liên hệ:

   

  02963 555 999

   

  02963 855 869

   

  0919 469 209

 • Giấy note Pronoti vàng 3x5 | VPP Hữu Phát

  Giấy note vàng Pronoti

  • Gồm nhiều tờ trong 1 xấp có thể tháo dán và gỡ ra dễ dàng nhờ lớp keo mỏng.
  • Tiện lợi cho việc mang theo mọi lúc mọi nơi.
  • Ngay cả trong những lúc bận rộn nhất bạn cũng có thể ghi chú một cách dễ dàng.
  • Quy cách: 100 tờ/xấp màu vàng.

  Kích thước:

  • – 3×2 inch (76x51mm).
  • – 3×3 inch (76x76mm).
  • – 3×4 inch (76x102mm).

  Chi tiết vui lòng liên hệ:

   

  02963 555 999

   

  02963 855 869

   

  0919 469 209