Product Tag - Giấy bóng - Giấy ảnh

 • Giảy in ảnh 1 mặt bóng 115gsm | VPP Hữu Phát

  Giấy in ảnh 1 mặt bóng 115Gsm

  • Giấy in ảnh 1 mặt bóng thích hợp cho máy in laser, máy in màu.
  • Chuyên dùng để in các sản phẩm như: Tờ rơi, tem, nhãn,… In bìa đều đẹp hoàn hảo.
  • Chất lượng : Mặt giấy bóng cao cấp độ phân giải 5760dpi cho ra bản in đẹp và màu sắc trung thực, sắc sảo.
  • Kích thước : A4 (297 x 210mm)
  • Định lượng : 115Gsm

  Quy cách: 100 tờ/xấp

  Xuất xứ: Việt Nam

   

  Chi tiết vui lòng liên hệ:

   

  02963 555 999

   

  02963 855 869

   

  0919 469 209

 • Giảy in ảnh 1 mặt bóng 135gsm | VPP Hữu Phát

  Giấy in ảnh 1 mặt bóng 135Gsm

  • Giấy in ảnh 1 mặt bóng thích hợp cho máy in laser, máy in màu.
  • Chuyên dùng để in các sản phẩm như: Tờ rơi, tem, nhãn,… In bìa đều đẹp hoàn hảo.
  • Chất lượng : Mặt giấy bóng cao cấp độ phân giải 5760dpi cho ra bản in đẹp và màu sắc trung thực, sắc sảo.
  • Kích thước : A4 (297 x 210mm)
  • Định lượng : 135Gsm

  Quy cách: 100 tờ/xấp

  Xuất xứ: Việt Nam

   

  Chi tiết vui lòng liên hệ:

   

  02963 555 999

   

  02963 855 869

   

  0919 469 209

 • Giảy in ảnh 2 mặt bóng 140gsm | VPP Hữu Phát

  Giấy in ảnh 2 mặt bóng 140Gsm

  • Giấy in ảnh 2 mặt bóng thích hợp cho máy in laser, máy in màu.
  • Chuyên dùng để in các sản phẩm như: Tờ rơi, tem, nhãn,… In bìa đều đẹp hoàn hảo.
  • Chất lượng : Mặt giấy bóng cao cấp độ phân giải 5760dpi cho ra bản in đẹp và màu sắc trung thực, sắc sảo.
  • Kích thước : A4 (297 x 210mm)
  • Định lượng : 140Gsm

  Quy cách: 50 tờ/xấp

  Xuất xứ: Việt Nam

   

  Chi tiết vui lòng liên hệ:

   

  02963 555 999

   

  02963 855 869

   

  0919 469 209

 • Giảy in ảnh 2 mặt bóng 300gsm | VPP Hữu Phát

  Giấy in ảnh 2 mặt bóng 300Gsm

  • Giấy in ảnh 2 mặt bóng thích hợp cho máy in laser, máy in màu.
  • Chuyên dùng để in các sản phẩm như: Danh thiếp, tờ rơi, tem, nhãn,… In bìa đều đẹp hoàn hảo.
  • Chất lượng : Mặt giấy bóng cao cấp độ phân giải 5760dpi cho ra bản in đẹp và màu sắc trung thực, sắc sảo.
  • Kích thước : A4 (297 x 210mm), A3 (420 x 300mm)
  • Định lượng : 300Gsm

  Quy cách: 50 tờ/xấp

  Xuất xứ: Việt Nam

   

  Chi tiết vui lòng liên hệ:

   

  02963 555 999

   

  02963 855 869

   

  0919 469 209

 • Giảy in ảnh 2 mặt bóng 260gsm | VPP Hữu Phát

  Giấy in ảnh 2 mặt bóng 260Gsm

  • Giấy in ảnh 2 mặt bóng thích hợp cho máy in laser, máy in màu.
  • Chuyên dùng để in các sản phẩm như: Danh thiếp, tờ rơi, tem, nhãn,… In bìa đều đẹp hoàn hảo.
  • Chất lượng : Mặt giấy bóng cao cấp độ phân giải 5760dpi cho ra bản in đẹp và màu sắc trung thực, sắc sảo.
  • Kích thước : A4 (297 x 210mm), A3 (420 x 300mm)
  • Định lượng : 260Gsm

  Quy cách: 50 tờ/xấp

  Xuất xứ: Việt Nam

   

  Chi tiết vui lòng liên hệ:

   

  02963 555 999

   

  02963 855 869

   

  0919 469 209

 • Giảy in ảnh 2 mặt bóng 230gsm | VPP Hữu Phát

  Giấy in ảnh 2 mặt bóng 230Gsm

  • Giấy in ảnh 2 mặt bóng thích hợp cho máy in laser, máy in màu.
  • Chuyên dùng để in các sản phẩm như: Danh thiếp, tờ rơi, tem, nhãn,… In bìa đều đẹp hoàn hảo.
  • Chất lượng : Mặt giấy bóng cao cấp độ phân giải 5760dpi cho ra bản in đẹp và màu sắc trung thực, sắc sảo.
  • Kích thước : A4 (297 x 210mm)
  • Định lượng : 230Gsm

  Quy cách: 50 tờ/xấp

  Xuất xứ: Việt Nam

   

  Chi tiết vui lòng liên hệ:

   

  02963 555 999

   

  02963 855 869

   

  0919 469 209

 • Giảy in ảnh 1 mặt bóng 230gsm | VPP Hữu Phát

  Giấy in ảnh 1 mặt bóng 230Gsm

  • Giấy in ảnh 1 mặt bóng thích hợp cho máy in laser, máy in màu.
  • Chuyên dùng để in các sản phẩm như: Tờ rơi, tem, nhãn,… In bìa đều đẹp hoàn hảo.
  • Chất lượng : Mặt giấy bóng cao cấp độ phân giải 5760dpi cho ra bản in đẹp và màu sắc trung thực, sắc sảo.
  • Kích thước : A4 (297 x 210mm)
  • Định lượng : 230Gsm

  Quy cách: 50 tờ/xấp

  Xuất xứ: Việt Nam

   

  Chi tiết vui lòng liên hệ:

   

  02963 555 999

   

  02963 855 869

   

  0919 469 209

 • Giảy in ảnh 2 mặt bóng 160gsm | VPP Hữu Phát

  Giấy in ảnh 2 mặt bóng 160Gsm

  • Giấy in ảnh 2 mặt bóng thích hợp cho máy in laser, máy in màu.
  • Chuyên dùng để in các sản phẩm như: Tờ rơi, tem, nhãn,… In bìa đều đẹp hoàn hảo.
  • Chất lượng : Mặt giấy bóng cao cấp độ phân giải 5760dpi cho ra bản in đẹp và màu sắc trung thực, sắc sảo.
  • Kích thước : A4 (297 x 210mm)
  • Định lượng : 160Gsm

  Quy cách: 50 tờ/xấp

  Xuất xứ: Việt Nam

   

  Chi tiết vui lòng liên hệ:

   

  02963 555 999

   

  02963 855 869

   

  0919 469 209